PARIS | THE CITY OF LOVE | EDDIE DƯƠNG

𝑳𝒆 𝒔𝒆𝒖𝒍 𝒗𝒓𝒂𝒊 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒂𝒈𝒆 𝒂𝒖 𝒎𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒃𝒂𝒊𝒔𝒆𝒓

🌃Mọi người vẫn gọi Paris là giấc mộng của những kẻ yêu nhau, họ tin rằng đây chính là “The city of love”. Và chúng tôi cũng vậy !
💌Tháng mười này bạn đã có hẹn với tình yêu ở Paris chưa ?

From Nupakachi with Love 🤗

—————-
📸 Nupakachi – The Leading Studio in Wedding Photography – Capturing the Moment – Natural and Pure
📍https://facebook.com/Nupakachiwedding
📩media@nupakachi.com
💻www.nupakachi.com
🏷 http\://instagram.com/nupakachi.wedding
📲 + 84 916 50 88 87″

Scroll to top