PHÓNG SỰ CƯỚI | TRANG & TÙNG

04/05/2021

Cảm ơn em đã đến bên anh,

Những ngày giông bão,

Cả những ngày ấm áp,

Ôm anh vào lòng,

Trong tình yêu của em.