PHÓNG SỰ CƯỚI | QUỐC & TRANG

05/01/2021

 

Vô tình

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.