PHÓNG SỰ CƯỚI | TÂN & HOA

05/01/2021

Là con gái, ai cũng từng ước được tìm thấy người bạn đời và dành trọn họ cho riêng mình.

Hôm nay, em được khoác lên bộ váy sa hoa đó, em được bước đi kiêu hãnh trên lễ đường đó.

Anh trao nhẫn tay em, cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng thắm.

Từ nay, em là vợ anh thực rồi.