ĐÀ NẴNG - HỘI AN | XUÂN ĐÃ VỀ | LONG & HOA

03/02/2021

Dù xưa hay nay,

Dù già hay trẻ,

Dù bờ Đông hay tận cùng bờ Tây,

Tría tim anh sẽ luôn hướng về em.