ĐÀ NẴNG | CHÚNG TA CỦA SAU NÀY | TƯỜNG & NHƯ

17/10/2020

Khi bạn hỏi một người vì sao lại thích một người nhiều đến vậy, bạn có thể nhận được rất nhiều đáp án, hoặc có thể không có gì cả.

Bởi vì tôi thích người đó, nên tôi nhìn đâu cũng thấy điểm tốt của họ, bởi vì tôi thích người đó, nên muốn dung thứ cho mọi tùy hứng của họ, bởi vì tôi thích người đó, liền muốn cùng họ mãi ở cùng một chỗ. Tại sao lại không phải là một ai đó tốt hơn mà lại là người đó? Tôi vốn dĩ không phải là người hoàn mỹ, càng không cần một người hoàn mỹ, tôi thích người đó, thì chính là họ mà thôi, tại sao nhất định phải chọn người tốt nhất, làm sao mà biết được ai mới là tốt nhất?