SÀI GÒN | TRUYỀN THỐNG | THẢO & PHÁT

27/01/2021

Truyền thống không đơn thuần nằm ở trang phục ta khoác lên

Truyền thống là tình yêu anh vốn trao cho em, một tình yêu kéo dài vạn kiếp