HÀ NỘI | ĐIỀU MAY MẮN NHẤT | TÙNG & CHANG

28/11/2020

"Cuộc đời này của anh có hai chuyện may mắn nhất: Một là, thời gian cuối cùng cũng đã cho anh cơ hội tiêu trọn tình yêu anh dành cho em. Hai là, anh đã gặp em vào một ngày rất lâu, rất lâu về trước."