YÊN TỬ | TỰA NHƯ TÌNH ĐẦU | HUY & PHƯƠNG

23/03/2021

Em là bông hoa diễm lệ,

Đã đổ tràn vào tim anh,

Dẫu thời gian có chậm trễ,

Tay ta sẽ không lìa nhau.

Em là ánh nắng vàng,

soi sáng cuộc đời anh.

Em là bản tình ca,

Sẽ không bao giờ phai nhoà.