BA VÌ | YOU ARE SPECIAL TO ME | HIÊN & THẠCH

23/09/2020

Chúng ta - của sau này nhất định phải có nhau. Dù là giông bão hay bình yên, mong rằng sẽ luôn giữ tay nhau không rời.

Tìm được nhau giữa tỉ người đã khổ sở lắm rồi, đừng vì chút khó khăn mà buông vội tay nhau. Khóc mà có người vỗ về vẫn tốt hơn là tự ôm lấy chính mình mà khóc. Khó khăn có người bên cạnh vẫn tốt hơn là tự mình vượt qua.

Vì mình, vì người kia, vì tình yêu này mà cố giữ!